នារី​ប្រ៊ុយណេត​ម្នាក់​ដែល​ចូល​ចិត្ត​ធ្វើ​ពិធី​ដង្ហែ​សាច់​អាក្រាត​របស់​ខ្លួន​កំពុង​តែ​ស្រើបស្រាល