ស្ត្រី​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​ពណ៌​ទង់ដែង​កំពុង​ដោះស្រាយ​នារី​ពណ៌​ប្រ៊ុយណេ​ដ៏​ក្ដៅ​គគុក​នោះ។