ប៍នតង់ដេងដ៏ក្តៅគគុក កំពុងតែត្រូវមិត្តស្រីរបស់នាង វាយយ៉ាងខ្លាំង