មិត្ត​ស្រី​ធ្វើ​ឱ្យ​នារី​ពុះកញ្ជ្រោល​បើក​គូទ​ឱ្យ​ក្មេង​លេង