ក្មេង​ស្រី​ទោល​ដែល​ម៉ាស្សា​ថ្ងាស​ថ្ងូរ​ពេល​នាង​លេង​ជាមួយ​ខ្លួន