យាយ​ម្នាក់​នៅ​ជាមួយ​ក្មេង​ជំទង់​ដែល​មាន​ដើមទ្រូង​កំពុង​លិត​បបូរមាត់​ជ្រីវជ្រួញ​