ខ្ញី និង​ប្រ៊ុយណេត កំពុង​ធ្វើ​រឿង​ស្ត្រី​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា។