ស្ត្រី​ដែល​ស្រលាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា​បួន​នាក់​កំពុង​ជប់លៀង​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា​នៅ​សួនច្បារ