ស្ត្រី​មេម៉ាយ​ពេញវ័យ​បង្រៀន​មិត្ត​ស្រី​នូវ​ល្បិច​ស្និទ្ធស្នាល​ខ្លះៗ