នារីស្គមស្គាំង បង្វែរការរួមភេទជាមួយយាយ ដោយយកម្រាមដៃលូកគុម្ពោតសើមរបស់នាង