មេ​ក្រុម​ក្មេង​ទំនើង​ដ៏​តឹង​តែង​អូសទាញ​អ្នក​ជ្រើសរើស​ថ្មី​ឱ្យ​ចូល​រួម​ភេទ​ស្រី​ដែល​មិន​ល្អ