ជីដូនមួយកំពុងលិតកូនកំលោះប្រ៊ុយណេដ៏ក្តៅគគុក ពេលនៅជាមួយនាងនៅលើគ្រែ