ប្រដាប់​ក្មេង​លេង​សិច ម្រាមដៃ និង​អណ្ដាត​ធ្វើ​ឱ្យ​ស្ត្រី​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​ហៀរ​ទឹកមាត់