ប្រ៊ុយណេត៍ក្តៅៗ លាតរន្ធគូទរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយកណ្តាប់ដៃ