នារី​ពីរ​នាក់​ដែល​ស្រលាញ់​ការ​លិត​ដើមទ្រូង​កំពុង​ប្រើ​កណ្តាប់ដៃ​ក្នុង​វីដេអូ​នេះ។