ភាពចាស់ទុំត្រូវបានជ្រៀតចូលដោយម្រាមដៃរបស់ក្មេងស្រីវ័យជំទង់ទង់ដែង