ទារក​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​កំពុង​មាន​ស្ត្រី​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​បី​នាក់​នៅ​ក្បែរ​អាង​ទឹក។