ស្នេហា​ប្រុស​ស្រី​ក្នុង​កន្លែង​ប្រដាល់​រវាង​ក្មេង​ស្រី​ពីរ​នាក់។