ទារកដ៏ក្តៅគគុកម្នាក់ត្រូវបានមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងចងជាប់ក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះ។