កូន​មាន់​ដ៏​អស្ចារ្យ និង​ប្អូន​បង្កើត​របស់​នាង​បាន​រួម​ភេទ​យ៉ាង​ព្រៃផ្សៃ​លើ​សាឡុង