ខ្ញី និង​ប្រ៊ុយណេត​កំពុង​រួមភេទ​ជាមួយ​ស្ត្រី​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​ដោយ​ការ​លិត និង​ម្រាមដៃ