ឈុត​ស្រី​ស្រលាញ់​ស្រី​ដ៏​ក្ដៅ​គគុក​មិន​គួរ​ឱ្យ​ជឿ​ជាមួយ​ទារក​ពីរ​នាក់​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត