ភេទ​ស្រី​របស់​ប្រ៊ុយណេត៍​ក្នុង​ស្រោមជើង​ខ្ពស់ និង​ក្បាល​ក្រហម​ដ៏​អស្ចារ្យ