ភាពក្តៅគគុក ហៀរសំបោរដាក់គ្នាទៅវិញទៅមក អំឡុងពេលរួមភេទជាមួយស្ត្រីស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា។