ក្មេង​ស្រី​វ័យ​ជំទង់​បាន​ភ្លក់​សម្បុរ​សុដន់​របស់​ស្ត្រី​ចំណាស់​ពណ៌​ទង់ដែង បន្ទាប់​ពី​ថត​រូប​ Selfie