យាយ និង​ក្មេង​ជំទង់​ម្នាក់​វាយ​គ្នា​បាន​យ៉ាង​ល្អ​នៅ​លើ​គ្រែ ខណៈ​ពួក​គេ​កំពុង​ចោម​រោម