នារី​មាន​ក្បាល​សុដន់​ធំ​ហត់​នឿយ ប៉ុន្តែ​នៅ​តែ​បន្ត​ការ​ស្រើបស្រាល