បុរស​ម្នាក់​ចាប់​រំលោភ​កូន​ស្រី​ដ៏​គួរ​ឱ្យ​ស្រលាញ់​ក្បែរ​ប្រពន្ធ​កំពុង​ដេក