ស្ត្រី​ចំណាស់​ដ៏​កម្សត់​ម្នាក់​ដែល​ស្រឡាញ់​សត្វ​តិរច្ឆាន​វ័យ​ក្មេង​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាប់​ដាក់​លើ​គ្រែ